Jak u telefonního čísla vybrat zemi pro odesílání SMS

V rámci telefonního čísla můžete vybírat v detailu komunikačního kanálu i zemi, ze které SMS zprávy odesíláte. 

Díky tomu tak můžete ještě výhodněji odesílat SMS zprávy na databázi svých zákazníků. 

Výběr zemí se bude neustále rozšiřovat. V současné době můžete vybírat odesílání z České a ze Slovenské republiky. 

Jak nastavit zemi v rámci komunikačního kanálu

Přihlásíte se do svého účtu u GoSMS a kliknete na kategorii Komunikační kanály

Zde buď přidáte nový kanál, a nebo upravíte stávající. 

V detailu každého kanálu najdete sekci Vybrat odesílatele

Zde pak u Telefonních čísel volíte, z jaké země budou SMS zprávy odesílány. 

Jakmile vyberete zemi, vše potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit v dolní části webové stránky.