Jak dlouhé SMS mohu posílat?

Jak dlouhé SMS mohu posílat?

Běžná SMS může obsahovat 160 znaků pokud napíšete SMS s více znaky, tak bude SMS rozdělena na více částí.

Pokud použijete diakritiku bude SMS odeslána maximálně se 70 znaky, nebo bude rozdělena na více částí.

Píšete-li delší zprávy, GoSMS využije několik znaků, aby je mohlo příjemci spojit do jedné výsledné SMS. Dvě SMS zprávy proto nemají prostor 2x160 znaků (ale o 7 znaků méně). Proto je SMS větší než 160 znaků rozdělena na části dlouhé 153 znaků. Sledujte při psaní SMS, do kolika zpráv bude rozdělena. 

Příjemce obdrží zprávu od odesílatele GoSMS toto lze změnit pokud si aktivujete svůj vlastní Unikátní název odesílatele.