Jak dlouhé SMS mohu posílat?

Délka SMS se řídí dle norem a technicky je možné v jedné SMS poslat nejvýše 160 znaků. Pokud zpráva obsahuje více než 160 znaků, může být rozdělena do více jednotlivých částí, které jsou účtovány zvlášť. Téměř všechny moderní telefony s takto rozdělenou zprávou umí pracovat a příjemci ji zobrazí celou.

Maximální délka 160 znaků platí při dodržení dvou pravidel:

1. zpráva má pouze jednu část (max. 160 znaků)
2. zpráva obsahuje pouze znaky ze “Základní znakové sady” dle normy GSM 03.38

Pokud tato pravidla dodržená nejsou, maximální délka jedné části SMS klesá.

SMS bez diakritiky a speciálních znaků

Pokud zpráva obsahuje znaky pouze ze 7 bitové “základní znakové sady”, SMS může obsahovat maximálně 160 znaků v jedné části. Pokud bude tato délka přesažena, je automaticky rozdělena do více částí. Každá tato část může obsahovat 153 znaků. Zbývajících 7 znaků se používá pro opětovné spojení zprávy na telefonu příjemce.

Základní znaková sada je rozšířena o “Rozšířenou znakovou sadu”. Tato sada navíc obsahuje znaky |^€{}[~]\ . Každý z těchto znaků v SMS zabírá místo pro 2 znaky. Které znaky obsahuje základní a rozšířená znaková sada najdete zde.

Počet SMS Počet znaků
1 160
2 306
3 459
4 612
5 765
9 1377

SMS s diakritikou nebo speciálními znaky 

Pokud zpráva obsahuje jakýkoliv znak mimo “Základní znakovou sadu” nebo její rozšíření, je kódování zprávy automaticky přepnuto do USC2. V tomto režimu může jedna SMS obsahovat maximálně 70 znaků. V případě rozdělení zprávy na více částí 67 znaků, kdy jsou 3 zbývající znaky použity pro opětovné spojení zprávy na telefonu příjemce.

Počet SMS Počet znaků
1 70
2 134
3 201
4 268
5 335
9 603