Jak psát SMS zprávu?

SMS zprávy vytvoříte přímo v administraci GoSMS. Přihlaste se do svého účtu a v menu vyberte Zprávy > Napsat zprávu. Před vámi se otevře editor, v kterém budete pracovat.

1. Prostor pro psaní zprávy.
2. Tlačítko pro odstranění diakritiky a tlačítko pro odstranění mezer.
3. Ručně zadávaná telefonní čísla oddělte čárkou, nebo vyberte příjemce ze skupin/z kontaktů.
4. Informace o celkové ceně za odeslané SMS.
5. Vyberte si kanál, přes který SMS odešlete a nastavte si, zdali se má SMS odeslat ihned nebo později.
6. Odeslání zprávy si nejprve můžete nejprve otestovat, například na svém telefonním čísle a až poté SMS finálně odeslat.