Jak je GoSMS zabezpečeno?

Komunikace mezi klienty a aplikací je, stejně jako komunikace mezi aplikací a SMS bránou, šifrována pomocí standardu TLS. Data nejsou exportována do cizích systémů.

Webová aplikace je postavena nad stabilním frameworkem, který je s ohledem na nalezené bezpečnostní chyby pravidelně aktualizován.