Čo keď GoSMS dlhšiu dobu nevyužijem?


Nevadí. Za GoSMS neplatíte žiadne Paušály. Využite ho kedykoľvek potrebujete, každý deň alebo pokojne len raz za pol roka.

Avšak je nutné vziať do úvahy, že maximálna platnosť kreditu bez jeho dobitia je 12 kalendárnych mesiacov. V prípade, že počas 12tich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov nedôjde aspoň raz na dobitie kreditu, tento kredit prepadne.