Ako je GoSMS zabezpečené?


Komunikácia medzi klientmi a aplikácií je, rovnako ako komunikácia medzi aplikáciou a SMS bránou, šifrované pomocou štandardu TLS. Dáta nie sú exportované do cudzích systémov.

Webová aplikácia je postavená nad stabilným frameworkom, ktorý je vzhľadom na nájdené bezpečnostné chyby pravidelne aktualizovaný.