Ako dlhé SMS môžem posielať?

Dĺžka SMS sa riadi podľa noriem a technicky je možné v jednej SMS poslať najviac 160 znakov. Ak správa obsahuje viac ako 160 znakov, môže byť rozdelená do viacerých jednotlivých častí, ktoré sú účtované zvlášť. Takmer všetky moderné telefóny s takto rozdelenou správou vedia pracovať a príjemcovia ju zobrazia celú.

Maximálna dĺžka 160 znakov platí pri dodržaní dvoch pravidiel:

1. správa má iba jednu časť (max. 160 znakov)
2. správa obsahuje iba znaky zo “Základnej znakovej sady” podľa normy GSM 03.38

Pokiaľ tieto pravidlá dodržané nie sú, maximálna dĺžka jednej časti SMS klesá.

SMS bez diakritiky a špeciálnych znakov

Ak správa obsahuje znaky iba zo 7 bitovej “základnej znakovej sady”, SMS môže obsahovať maximálne 160 znakov v jednej časti. Pokiaľ bude táto dĺžka presiahnutá, je automaticky rozdelená do viacerých častí. Každá táto časť môže obsahovať 153 znakov. Zvyšných 7 znakov sa používa na opätovné spojenie správy na telefóne príjemcu.

Základná znaková sada je rozšírená o „Rozšírenú znakovú sadu“. Táto sada navyše obsahuje znaky |^€{}[~]\ . Každý z týchto znakov v SMS zaberá miesto pre 2 znaky. Ktoré znaky obsahuje základná a rozšírená znaková sada nájdete tu.

Počet SMS Počet znakov
1 160
2 306
3 459
4 612
5 765
9 1377

SMS s diakritikou alebo špeciálnymi znakmi

Ak správa obsahuje akýkoľvek znak mimo “Základnú znakovú sadu” alebo jej rozšírenie, je kódovanie správy automaticky prepnuté do USC2. V tomto režime môže jedna SMS obsahovať maximálne 70 znakov. V prípade rozdelenia správy na viac častí 67 znakov, kedy sú 3 zostávajúce znaky použité pre opätovné spojenie správy na telefóne príjemcu.

Počet SMS Počet znakov
1 70
2 134
3 201
4 268
5 335
9 603