Ako dlhé SMS môžem posielať?

Bežná SMS môže obsahovať 160 znakov ak napíšete SMS s viacerými znakmi, tak bude SMS rozdelená na viac častí.

SMS s diakritikou

Ak posielate správy s diakritikou, je dĺžka jednej SMS maximálne 70 znakov. Ak túto dĺžku presiahnete, GoSMS využije niekoľko znakov, aby ich mohlo príjemcovi spojiť do jednej výslednej SMS. Dve SMS správy s diakritikou preto nemajú priestor 2 x 70 znakov (ale o 3 znaky menej). Preto je SMS dlhší ako 70 znakov rozdelená na časti dlhé 67 znakov/1 SMS.

Počet SMS Počet znakov
1 70
2 134
3 201
4 268
5 335
9 603

SMS bez diakritiky

Ten istý princíp platí aj u SMS bez diakritiky. Dĺžka jednej SMS je 160 znakov. Dve SMS správy nemajú však priestor 2 x 160 znakov (ale o 7 znakov menej). Tieto znaky sú využité pre spojenie do jednej SMS. Preto je SMS väčšia ako 160 znakov rozdelená na časti dlhé 153 znakov/1 SMS. Sledujte pri písaní SMS, do koľkých správ bude rozdelená.Príjemca dostane správu od odosielateľa GoSMS toto možno zmeniť ak si aktivujete svoj vlastný Unikátny názov odosielateľa.

Počet SMS Počet znakov
1 160
2 306
3 459
4 612
5 765
9 1377

Príjemca dostane správu od všeobecného odosielateľa (GoSMS-test, GoSMS-info nebo info-SMS) toto možno zmeniť ak si aktivujete svoj vlastný Unikátny názov odosielateľa.