Ako zistím, že bola správa doručená?

O odoslaných správach máte neustále prehľad. Všetko nájdete v Samoobsluhe v sekcii odoslané správy.

43072665.pngTu vidíte celkový výpis všetkých správ, ktoré ste odosielali, vrátane obsahu, dátumu, kanálu a príjemcov. Ako zistíte, aké správy boli doručené? Máte dve možnosti:

Varianta 1: V detaile správy

Varianta 2: V exporte správ do CSV súboru

Varianta 1

U konkrétnej správy vidíte, na koľko telefónnych čísel sa ju nepodarilo doručiť. V našom ukážkovom príklade sú to konkrétne dve telefónne čísla.

43072668.png

Po kliknutí na Detail správy sa môžete pozrieť, o aké konkrétne telefónne čísla sa jedná. V tabuľke budú vyznačené červeno. Všetky tieto čísla si tiež môžete vyfiltrovať pomocou filtra "Stav doručenia".

43072669.png

Varianta 2

Pred tvorbou exportu môžete filtrom špecifikovať, pre aký kanál, skupinu, príjemcu, text správy, dátum a čas má byť export vytvorený. V prípade nevyplnenia žiadnych údajov bude export vytvorený pre všetky odoslané správy (max 10000 správ spätne).

43072666.png
Po stiahnutí CSV súboru máte jasný prehľad, ktoré SMS správy neboli doručené a ktoré áno.

43072667.png