Nastavení SMS brány a modulu SMS zpráv v Money ERP

GoSMS bránu můžete využívat i v rámci propojení s programem Money ERP. Jedná se o  volitelný modul, se kterým získáte možnost ručně i automaticky odesílat SMS zprávy přímo ze systému Money ERP. 

Největší přínosy modulu SMS Zprávy

  • rychlý a jednoduchý komunikační kanál se zákazníky, kdy se vaše sdělení dostane rychle a jednoduše přímo do mobilního telefonu klientů,
  • úspora času i práce díky možnosti vytvářet předdefinované šablony se zástupnými znaky,
  • automatické akce umožňující odesílání SMS zprávy v nadefinovaných situacích (faktura po splatnosti, expedice objednávky, objednávka připravená k odběru apod.),
  • jednoduché a přehledné ovládání zakomponované do rozhraní Money ERP.

Díky výše uvedeným výhodám je tak modul obzvláště vhodný pro e-shopy, kterým umožňuje zpřehlednit a zjednodušit komunikaci se zákazníky.

Jaké možnosti modul nabízí?

Obsah zpráv si můžete předpřipravit pomocí nástroje Šablona zprávy. V něm si určíte nejen samotný text, ale také to, skrze jakou bránu se budou SMS odesílat a jakého objektu se týkají. Při editaci zprávy využijete i zástupné znaky sloužící k automatickému vyplnění důležitých údajů. K nastavení zástupných znaků slouží samostatné rozhraní, kde k nim můžete přiřadit například datum vystavení dokladu, datum splatnosti, číslo dokladu a další informace.

Modul SMS zprávy rovněž disponuje funkcionalitou automatických akcí sloužící pro nastavení automatické rozesílky SMS zpráv při splnění určité podmínky. Tou může být vyřízení objednávky, vystavení zálohové faktury nebo upozornění na fakturu po splatnosti. Money ERP následně dotyčnému zákazníkovi odešle SMS s upozorněním. V případě potřeby pak můžete SMS zprávy posílat i ručně, a to přímo z rozhraní Money ERP. Stačí jen zadat telefonní číslo, vybrat SMS bránu a zadat text.

Nastavení propojení

Po založení účtu na GoSMS najdete v horizontálním menu aplikace Přístupové údaje k API, kde jsou vygenerované údaje pro Klient ID a Klient Secret. Tyto údaje společně s ID dostupného kanálu, který naleznete ve spodní části stejné stránky zadáte v Money ERP v sekci Administrace – SMS zprávy – Nastavení SMS služeb.

Následně si v sekci Administrace -SMS zprávy – Šablony SMS zpráv vytvoříte šablony zpráv pro různé objekty např. objednávky a faktury, které můžete využívat buď pro ruční odeslání, nebo ve spojení s definovanou automatickou akcí.