Nastavení doplňku GoSMS v Shoptetu

GoSMS můžete využít v rámci svého e-shopu na Shoptetu jako jeden z doplňků, který tento systém nabízí. 

GoSMS v Shoptetu můžete využít jak na rozesílání marketingových SMS zpráv, tak i stavových SMS vázaných k objednávkám vašich zákazníků. 

Registrace GoSMS a dobití kreditu

Proveďte registraci nebo se přihlaste do svého účtu u GoSMS zde. Pokud u služby GoSMS provedete svoji první registraci, získáte od nás zdarma kredit ve výší 20,- Kč. Výši kreditu vidíte v pravém horním rohu po přihlášení do vašeho účtu u GoSMS. 

Pokud si budete chtít kredit dobít, kliknete na Kredit a poté na dobít kredit. 

Před prvním dobitím je nutné nechat ověřit váš účet. Do pole Telefonní číslo vyplňte své telefonní číslo a klikněte na tlačítko. 

Jakmile dojde k ověření vašeho účtu, zobrazí se vám podstránka pro dobití kreditu. Do pole vyplňte částku, kterou chcete dobít. Poté vyberte, zda chcete kredit uhradit převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay. A na dané tlačítko klikněte. 

Propojení s GoSMS

Aktivujte si doplněk GoSMS do svého e-shopu na stránce Shoptet doplňky

GoSMS doplněk poté najdete v sekci Propojení

Po kliknutí na tento modul budete přesměrováni na podstránku s propojením modulu GoSMS s vaším GoSMS účtem. 

Do kolonky Klient ID vyplňte z pole Klient ID z vašeho účtu u GoSMS. Do pole Klient secret poté hodnoty z kolonky Klient Secret taktéž z vašeho účtu u GoSMS. Tyto údaje jsou k dispozici po přihlášení do vašeho účtu u GoSMS v sekci API. Po vložení těchto kódu dojde k automatickému propojení s vaším účtem u GoSMS.

Po propojení účtu by měli být do sekce Kredit propsány hodnoty o výši kreditu, odhadovaném počtu SMS a poslední aktualizaci tohoto stavu. 

Nastavení znění souhlasu ve 3. kroku nákupního košíku

V kolonce nastavení znění souhlasu můžete upravit text, který se propíše k zaškrtávacímu políčku ve 3. kroku nákupního košíku. Pro odesílání marketingových SMS musí uživatel souhlasit se zasíláním těchto SMS zpráv z hlediska GDPR. Na stavové SMS zprávy se tento souhlas nevztahuje. 

V případě, že budete tento text upravovat, je nutné tento upravený text změnit i v kategorii Nastavení -> Administrace -> Zabezpečení obchodu -> záložka Nastavení souhlasů. 

Pokud budou texty na těchto místech rozdílné. Nebude nastavení souhlasu funkční. 

Stavové SMS

V záložce Stavové SMS zprávy vytváříte SMS zprávy, které jsou vázány k jednotlivým stavům objednávek od zákazníků. 

SMS zprávy je nutné nejdříve vytvořit. SMS zprávu vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat

Budete přesměrováni na podstránku vytvoření stavové SMS zprávy. 

 • Název šablony:  Zde vyplníte název SMS šablony pro své interní potřeby. 
 • Text: Do pole text vyplňujte znění SMS zprávy.

  Do SMS zprávy můžete vkládat merge fieldy prostřednictvím kterých bude do SMS zprávy automaticky propsána informace o objednávce. 
   
  • Typy merge fieldů: číslo objednávky, název e-shopu, cena s DPH, měna.
  • Prvek Ří: dojde k odstranění diakritiky v textu zprávy.
  • Prvek Aa: dojde k odstranění mezer mezi slovy a první písmeno slova bude nahrazeno písmenem velkým.

Pod polem text vidíte údaje o počtu znaků SMS zprávy a počet SMS zpráv, do kterých bude text rozdělen. 

 • Odeslat při stavu: Nastavení stavu objednávky. Při tomto stavu objednávky bude SMS zpráva odeslána.  
 • Kanál: Výběr SMS kanálů z vašeho účtu pro odeslání SMS zprávy. 
 • Povolit automatické odeslání: U této funkce vybíráte, zda se má SMS zpráva odeslat automaticky při změně stavu objednávky. V současné verzi modulu doporučujeme mít povolené automatické odesílání. V opačném případě by stavová SMS zpráva nebyla zákazníkovi doručena. 

Takto připravenou SMS zprávu uložíte kliknutím na tlačítko Uložit nebo Uložit a odejít. V případě potřeby zde můžete zprávu také smazat kliknutím na tlačítko Smazat

Uložená zpráva bude k dispozici v seznamu v záložce Stavové SMS.

Marketingové SMS

V záložce Marketingové SMS zprávy vytváříte a odesíláte marketingové sdělení na své zákazníky.

Toto sdělení bude odesláno pouze na kontakty, které k tomu udělily souhlas. 

SMS zprávu vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat.

 • Název šablony: Zde vyplníte název SMS šablony pro své interní potřeby.
 • Kanál: Výběr SMS kanálů z vašeho účtu pro odeslání SMS zprávy.
 • Skupiny příjemců: Vybíráte kontakty, na které bude SMS zpráva odeslána. 
 • Text: Do pole text vyplňujte znění SMS zprávy.

  Do SMS zprávy můžete vkládat merge fieldy prostřednictvím kterých bude do SMS zprávy automaticky propsána informace o objednávce.
   
  • Typy merge fieldů: číslo objednávky, název e-shopu, cena s DPH, měna.
  • Prvek Ří: dojde k odstranění diakritiky v textu zprávy.
  • Prvek Aa: dojde k odstranění mezer mezi slovy a první písmeno slova bude nahrazeno písmenem velkým.
 • Pod polem text vidíte údaje o počtu znaků SMS zprávy a počet SMS zpráv, do kterých bude text rozdělen.

 • Vložit odhlášení z SMS zprávy: Výběr funkce pro vložení textu pro odhlášení z SMS zprávy. 

 • Náhled zprávy: Výsledná podoba SMS zprávy, která bude odeslána na vybrané kontakty. 

Odhlášení z SMS zprávy

Text pro odhlášení z SMS zprávy vkládáte přes výběr funkce Vložit odhlášení z SMS zprávy. 

Tento text můžete upravit dle svých interních potřeb. Důrazně však upozorňujeme, abyste neupravovali a nepřepisovali text, který je vložený v závorkách. Jedná se o text: {{unsubscribe_code}} a {{unsubscribe_phone}}. Pokud dojde k přepsání tohoto textu, nebude zajištěna správná funkčnost odhlášení z SMS zprávy

Jakmile dojde k odeslání SMS zprávy, namísto těchto závorek bude propsán unikátního kód a telefonní číslo ze systému GoSMS.

Takto vytvořenou zprávu můžete uložit, rovnou odeslat, odeslat jako testovací SMS či ji smazat kliknutím na vybrané tlačítko v pravém horním rohu detailu této marketingové SMS. 

 • Uložit: SMS zpráva bude uložena jako šablona ve výpisu ostatních marketingových SMS zpráv v záložce Marketingové SMS. Kliknutím na toto tlačítko zůstanete v detailu marketingové SMS zprávy. 
 • Uložit a odejít: SMS zpráva bude uložena jako šablona ve výpisu ostatních marketingových SMS zpráv v záložce Marketingové SMS. Kliknutím na toto tlačítko opustíte detail marketingové SMS a budete přesměrováni na výpis marketingových SMS.
 • Odeslat: SMS zpráva bude odeslána na vybranou skupinu příjemců. Pokud tuto SMS zprávu budete odesílat bez jejího předchozího uložení, dojde k jejímu uložení do záložky Odeslané marketingové SMS. Nebude k dispozici v záložce Marketingové SMS. 
 • Odeslat test: Odešlete tuto zprávu jako testovací na telefonní číslo, které zadáte do pole pop-up okna, které se vám otevře po kliknutí na toto tlačítko. 
 • Smazat: SMS zprávu odstraníte. 
 • Zpět: Kliknutím na tlačítko Zpět budete přesměrováni do záložky Marketingové SMS. 

Odeslané marketingové SMS

V záložce odeslané marketingové SMS zprávy jsou k dispozici veškeré odeslané SMS zprávy, které jste zaslali na své kontakty. Jednotlivé zprávy si můžete stáhnout do .csv souboru kliknutím na text Stáhnout log

Kontakty

V záložce kontakty naleznete k dispozici všechny kontakty, na které můžete zasílat marketingová sdělení, protože vám udělily souhlas se zasíláním marketingových SMS ve třetím kroku nákupního košíku. 

Kontakty v této sekci můžete přidávat taktéž ručně kliknutím na tlačítko Přidat v pravém horním rohu. 

 • Sloupec Odesílat: Kliknutím na zelený prvek u daného kontaktu můžete povolit či zamítnout odesílání jakýchkoliv SMS zpráv na kontakt. 
 • Sloupec Odebírat:  Kliknutím na zelený prvek u daného kontaktu můžete povolit či zamítnout odesílání marketingových SMS zpráv na daný kontakt. 

Funkce u kontaktů 

U kontaktů máte možnost hromadné funkce, kdy výběrem kontaktů ze seznamu můžete Zakázat nebo Povolit odesílání SMS na tyto kontakty. Nebo je zkopírovat do vytvořených Distribučních seznamů (pozn. o vytváření těchto seznamů píšeme níže). 

Distribuční seznamy 

Kontakty můžete segmentovat do vytvořených Distribučních seznamů. Ty si vytváříte v záložce Distribuční seznamy. 

Distribuční seznam vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat v pravém horním rohu. 

Po kliknutí na toto tlačítko se vám zobrazí pop-up okno s polem, kam vyplníte název seznamu a kliknete na tlačítko Uložit

Tento seznam se vám uloží do výpisu v této záložce a můžete do něj přesouvat kontakty přes funkci "Kopírovat do", o které jsme se zmiňovali v přechozím části návodu Funkce kontaktu

Export distribučních seznamů

Uložené segmenty kontaktů můžete exportovat v záložce Export distribučních seznamů

V kolonkách Od Do zvolíte datum v rámci kterého budete chtít daný export kontaktů získat a vyberete distribuční seznam pro export. Poté kliknete na tlačítko Exportovat v pravém horním rohu. 

Přístupový log

V záložce přístupový Log jsou k dispozici aktivity vztahující se k exportu kontaktů. Vidíte zde datum konkrétního exportu kontaktů a kdo export provedl.