Prepojenie GoSMS služby prostredníctvom Integromatu


Vďaka Integromatu vytvoríte také prepojenie, ktorý vám uľahčí prácu s aplikáciou GoSMS.

Integromat prepája aplikácie, prenáša a transformuje dáta a to po celých 24 hodín denne bez vášho zásahu. Vy iba nastavíte, čo má táto služba robiť a ona začne pracovať za vás.

Integrácia služby GoSMS

Službu GoSMS môžete prostredníctvom Integromatu implementovať do takmer 600 aplikácií. O tom, ako toto prepojenie integrovať, sa dozviete v obsiahle FAQ Integromatu.

Spúšťače

  • Prijímanie doručeniek

Spustí sa v tých prípadoch, kedy bol vygenerovaný report o nových doručenkách. Každých 10 sekúnd sa generuje report o doručených správach.

  • Prijímanie odpovede

Spustí sa v prípade, že bol vygenerovaný report o odpovediach k správe. Nové odpovede sa kontrolujú každých 10 sekúnd. Ak sú odpovede, generuje sa report.


Akcia

  • Načítanie detailu správy
  • Odosielanie textovej správy cez GoSMS bránu
  • Zmazanie textové správy
  • Načítanie detailu organizácie vrátane zoznamu kanálov a stavu kreditu
  • Otestovanie vytvorenej správy bez odoslania a vrátenie informácií o testovacie správe

Vyhľadávače

  • Načítanie zoznamu odpovedí k správe

Vyskúšajte aplikáciu Integromat a implementujte GoSMS službu do aplikácií, pri ktorých potrebujete odosielať textové SMS správy.