Nastavenie SMS brány a SMS modulu v Money ERP

V rámci prepojenia s Money ERP môžete použiť aj bránu GoSMS. Ide o voliteľný modul, ktorý umožňuje posielať SMS správy manuálne a automaticky priamo zo systému Money ERP.

Najväčšie výhody modulu SMS správ

  • Rýchly a jednoduchý komunikačný kanál s vašimi zákazníkmi, kde sa vaša správa dostane priamo na mobilný telefón zákazníka,
  • úspora času a práce vďaka možnosti vytvárať preddefinované šablóny so zástupnými znakmi,
  • automatické akcie umožňujúce zasielanie SMS správ v preddefinovaných situáciách (omeškanie faktúry, odoslanie objednávky, objednávka pripravená na prevzatie atď.),
  • jednoduché a ľahko použiteľné ovládacie prvky integrované do rozhrania Money ERP.

Vďaka uvedeným výhodám je modul vhodný najmä pre e-shopy, ktorým môže zjednodušiť a zefektívniť komunikáciu so zákazníkmi.

Aké možnosti modul ponúka?

Obsah správ je možné preddefinovať pomocou nástroja Šablóna správy. Môžete v ňom určiť nielen samotný text, ale aj to, cez ktorú bránu sa SMS odošle a akého objektu sa týka. Pri úprave správy môžete použiť aj zástupné znaky, ktoré automaticky vyplnia dôležité údaje. Na nastavenie zástupných znakov slúži samostatné rozhranie, kde k nim môžete priradiť napríklad dátum vystavenia dokladu, dátum splatnosti, číslo dokladu a ďalšie informácie.

Modul SMS má tiež funkciu automatických akcií na nastavenie automatických SMS správ, ktoré sa majú odoslať po splnení určitej podmienky. Môže ísť o spracovanie objednávky, vystavenie zálohovej faktúry alebo oznámenie o faktúre po splatnosti. Systém Money ERP potom odošle príslušnému zákazníkovi oznámenie SMS. V prípade potreby môžete SMS správy posielať aj ručne, priamo z rozhrania Money ERP. Stačí zadať telefónne číslo, vybrať SMS bránu a zadať text.

Nastavenia pripojenia

Po vytvorení účtu v službe GoSMS nájdete prístupové údaje API v horizontálnom menu aplikácie, kde sú vygenerované údaje pre ID klienta a klientske tajomstvo. Zadajte tieto údaje spolu s dostupným ID kanála, ktoré nájdete v spodnej časti tej istej stránky v Money ERP v časti Administrácia - SMS správy - Nastavenia služby SMS.

Potom môžete v časti Administrácia - SMS správy - Šablóny SMS vytvoriť šablóny správ pre rôzne objekty, ako sú objednávky a faktúry, ktoré môžete použiť buď na manuálne odosielanie, alebo v spojení s definovanou automatickou akciou.