Je možné triediť kontakty do skupín?


Triedenie kontaktov do skupín je jednou z hlavných predností GoSMS. Nemusíte pri každom odosielaní SMS po jednom vyberať, ktorým kontaktom správu odoslať. Vyberte celú skupinu. Každý kontakt je možné priradiť do viacerých skupín naraz (napr. Pán Alois je občan ale zároveň aj hasič). Skupiny si môžete farebne označiť a veľmi jednoducho spravovať.

GoSMS - 06.jpg