9 tipov, aby vaše SMS neboli označené ako SPAM

Nastavenie kvalitnej marketingovej komunikácie patrí medzi neodmysliteľný základ na oslovenie cieľového zákazníka. Väčšina firiem v marketingu kladie veľký dôraz na sociálne siete a e-mailovú komunikáciu, čo určite nie je chyba, ale SMS marketing je jednou z najúčinnejších metód komunikácie. Podľa štatistík je 90 % SMS správ prečítaných v priebehu niekoľkých minút od prijatia. Mobilný telefón používame v dnešnej dobe všetci a reakcia na nové oznámenie je okamžitá.

Ale všetko má aj svoju odvrátenú stranu a táto metóda bohužiaľ býva často zneužívaná na zasielanie podvodných SMS, čo vedie k vyššej obozretnosti operátorov smerom k hromadnému rozosielaniu. Môže sa teda stať, že vaše SMS správy budú označené za SPAM a to predovšetkým, pokiaľ odosielate väčšie množstvo v krátkom časovom rozmedzí. V krajnom prípade môže dokonca dôjsť k blokácii vášho telefónneho čísla.

Týmto scenárom sa dá predísť. Zhrnuli sme pre vás 9 tipov, ako nespadnúť do spamu a SMS marketing maximálne využiť.

1. Zbierajte dáta vedome

Posielajte správy zákazníkom, ktorí sa sami na odber prihlásia. Či už napríklad potvrdením odberu v objednávkovom procese na vašom e-shope alebo prostredníctvom rôznych formulárov určených na zber kontaktov na vašich webových stránkach.

2. Zo začiatku pomaly

Ak ste v SMS marketingu začiatočníci a máte zaregistrované nové ID odosielateľa, začnite textové správy rozosielať postupne. Postupne zvyšujete množstvo odoslaných SMS správ za deň a tým si u operátora vytvoríte históriu, ktorá podporí vašu dôveryhodnosť. Napríklad môžete prvý deň začať na 50 odoslaných SMS, druhý deň 100 SMS a takto postupne zvyšovať až podľa vašich potrieb.

3. Informujte zákazníka o zmenách

Pokiaľ dôjde v nutnom prípade k zmene vášho ID, je lepšie informovať zákazníka. Ak si bude zmeny vedomý, nebude nového odosielateľa považovať za potenciálnu hrozbu a pravdepodobnosť blokácie sa tým mnohonásobne zníži.

4. Frekvencia odoslaných správ

Všetkého veľa škodí a pri SMS marketingu to platí dvojnásobne. Zákazníka vyššou intenzitou odosielania môžete odradiť a tým pádom vás označí za SPAM alebo odhlási odber. Tomu chcete určite predísť, a preto na začiatku voľte skôr nižšiu frekvenciu odosielania správ za, ktoré postupne navyšujte. Každé podnikanie a cieľ SMS správ má iný účel a preto je potrebné nastaviť a otestovať početnosť, ktorá bude vyhovovať vašej cieľovej skupine. Jedno dôležité pravidlo však platí pre všetkých. Nikdy neposielajte viac ako 1 SMS správu za deň! Testovať môžete s počtom 2-4 správ mesačne, podľa odozvy potom počet upraviť a sledovať vývoj ďalej.

5. Identifikujte sa

Správa ktorú posielate by mala mať základné informácie. Zdá sa to ako samozrejmosť, ale na prvý pohľad by malo byť poznať kto píše, predstavenie je teda na mieste. V našej aplikácii môžete využiť odosielanie s názvom odosielateľa GoSMS, v tomto prípade určite neurobíte chybu. Sme zabehnutá firma a zákazníci našich klientov majú už tento názov v povedomí. Ďalšou možnosťou je voľba vlastného čísla, kde je potrebné vaše predstavenie. Tretím variantom je názov vlastného odosielateľa. Táto forma je u veľkých kampaní najlepšou cestou k identifikácii a na zákazníkov pôsobí profesionálne.

6. Stručne a bez chýb

Obsah správy by mal byť stručný, ale výstižný. Odporúčame sa držať max. 160 znakov vrátane medzier, čo je rozsah 1 štandardnej SMS správy. Všeobecne platí, že kratšie texty sú zákazníkom pozitívnejšie prijímané. Text by nemal pôsobiť roboticky, mal by byť bez pravopisných a gramatických chýb. Aby ste neskončili v spamovom filtri operátora, určite obmieňajte obsah správy a nedržte sa jednej šablóny. Pri formátovaní nepoužívajte príliš veľa emotikonov a špeciálnych znakov. Správa by mala pôsobiť seriózne a textovo zrozumiteľne pre všetkých. Ďalšia vec, ktorá by vás mohla posunúť do spamovej kolónky, je používanie veľkých písmen (napr. VIP, ZADARMO, DARČEK) a preto sa takejto formulácii radšej vyhnite.

7. Pozor na odkazy

Určite budete chcieť zákazníka presmerovať správou na bližšie info, napríklad na váš web. V prípade odkazov je zákazník predsa len opatrnejší. Podvodné SMS nabádajú na otvorenie odkazu, a to býva v tomto prípade chyba. Ukážte zákazníkovi, že kliknutie na vaše webové stránky, je relevantné. Jednou z hlavných zásad je držať sa skráteného URL, dlhé odkazy nepôsobia dôveryhodne. Vždy používajte zabezpečený odkaz obsahujúci "https://www", tým zabránite spamovým filtrom, aby vás blokovali. Už v správe povedzte, kam odkaz vedie.

8. Možnosť odhlásenia

Dajte zákazníkom jasnú možnosť odhlásenia SMS správ. Predídete tomu, že zákazník sa obráti na operátora a vy tak budete blokovaní.

9. Spätná väzba

Overenie efektívnosti vašich správ môžete vykonať výzvou o spätnú väzbu, Napríklad: Odpovedať "ÁNO" pre viac informácii.

Veríme, že vám naše tipy pomohli a vďaka nim dokážete predísť tomu, aby vaše SMS správy boli označované ako SPAM.