Ako nastaviť možnosť odhlásenia z SMS správy?


Funkcia odhlásenia z SMS správ čiže opt-out SMS je funkcia, ktorá umožňuje do každej správy umiestniť text pre odhlásenie z SMS správy, ktoré sú užívateľovi zasielané.

Tento text v sebe obsahuje unikátny kód pre odhlásenie, ktorý užívateľ zašle späť v SMS správe na uvedené telefónne číslo.

Zaslaním tohto unikátneho kódu dôjde k jeho odchodu z databázy kontaktov a už mu nebude zaslané žiadne SMS oznámenie.


Vloženie textu pre odhlásenie do SMS správy

Pre aktivizácii funkcie pre odhlásenie kontaktujte našu zákaznícku podporu e-mailom na podpora@gosms.sk.

1. Prihlásite sa do aplikácie GoSMS a kliknete na možnosť Napísať správu.

Napíšete do poľa text SMS správy, ktorý budete chcieť odoslať. Na koniec SMS správy potom vložíte tzv. merge fieldy. Po odoslaní SMS správy sa miesto týchto merge Field automaticky vyplní unikátny SMS kód a telefónne číslo pre zaslanie tohto kódu.

Tieto merge fieldy neupravujte, ani neprepisujte! V prípade, že dôjde k ich prepísaniu, funkcia odhlásenia z SMS nebude funkčné. Text, ktorý bude dopĺňať tieto merge Field, je už na voľbe samotného používateľa, ktorý bude SMS správu odosielať.

Merge Fieldy pre skopírovanie do SMS správy:

{{unsubscribe_code}} {{unsubscribe_phone}

Unsubscribe_code: Unikátny kód slúžiaci pre rozpoznanie používateľa, ktorý zasiela požiadavku pre odhlásenie.

Unsubscribe_phone: alokovanej telefónne číslo, na ktoré užívateľ zasiela unikátny kód pre odhlásenie.

Takto vytvorenú správu s textom pre odhlásenie môžete odoslať na databázu svojich zákazníkov.

Akonáhle dôjde k odhláseniu kontaktu z databázy, tento stav bude propsán k danému kontaktu v databáze kontaktov.

Nastavenie odhlásenia z SMS správy pre API

V prípade, že využívate pre odosielanie SMS správ API, pripravili sme pre vás samostatný návod pre nastavenie webhook URL pre možnosť odhlásenia z SMS správ.