SMS parking: Efektivní metoda pro výběr parkovného

Hledáte rychlý a snadný způsob, jak vybírat parkovné na veřejných místech, které máte ve své správě? S naší službou SMS parking stačí mít u sebe mobilní telefon. Zákazník tak vůbec nepřijde do kontaktu s parkovacím automatem a vše vyřeší během okamžiku díky svému mobilnímu zařízení.
 
Naším cílem je nabídnout řešení, které znamená pro řidiče tu nejjednodušší cestu, jak zaplatit parkovné. Poskytovateli, který parkovací plochu zajišťuje, pak nabídnout možnost, jak zjednodušit výběr parkovného s minimalizací nákladů včetně zajištění kontrolního mechanismu.
 

Jaké výhody SMS parking přináší?

 • Řidič u sebe nemusí mít finanční hotovost.
 • Odpadá zbytečné hledání parkovacího automatu.
 • Zvýšení uživatelské přívětivosti, kdy má u sebe mobilní zařízení 99 % zákazníků.
 • Možnost prodloužení parkovací doby díky SMS notifikacím.
 • V případě smíšených zón možnost platby jednoho parkovného.
 • Nedochází ke ztrátovosti či znehodnocení parkovacích lístků.
 • Ekologický přínos služby.
 

Proč mít SMS parking?

 • Eliminace nákladů za pronájem parkovacích automatů a jejich údržbu.
 • Eliminace poškození parkovacích automatů.
 • Minimalizace nákladů spojených s odměnou za práci odpovědné osoby, která je pověřena výběrem a kontrolou parkovacích lístků.
 • Výběr parkovného na místech, kde nelze parkovací automaty umístit nebo do míst alokovat odpovědnou osobu, která bude parkovné vybírat.
 • Možnost využívání služby dlouhodobě (např. parking ve městech, obcích, vyhrazených parkovištích, atd.) nebo i nárazově (parkovné na festivalech, poutích, závodech, či dalších akcí pro veřejnost).
 

Jaké nabízíme řešení?

Pro pronajímatele, kteří mají zájem o výběr parkovného prostřednictvím SMS zprávy, je zajištěn přístup do vlastního účtu webové aplikace. Zde jsou pak k dispozici informace o počtu vydaných parkovacích SMS lístků včetně jejich platnosti. S tím jsou pak spojeny i statistiky týkající se peněžních obratů za vybrané období.
V aplikaci je možné také spravovat osoby, které budou mít oprávnění pro provádění kontrol.
 

Jak SMS parking funguje?

Výběr metody pro platbu parkovného je umožněn dvěma způsoby
 
První způsob, kdy uživatel opíše SMS text z informační tabule v přesném znění. Toto znění doplní o SPZ vozidla a časový tarif, po který bude chtít parkovné využívat. Obratem mu bude doručena SMS zpráva s potvrzením o zaplaceném parkovném s časem, do kdy je toto parkovné aktivní.
 

Ukázkový příklad

Parkující odešle zprávu s textem: P1CB_120_1S23456
P1CB = identifikace parkovací zóny
120 = časový tarif po dobu parkování nebo cena za parkovné
1S23456 = SPZ vozidla
 

 
 
Druhý způsob je prostřednictvím QR kódu, který zákazník naskenuje do svého telefonu a poté dojde k otevření webového formuláře. V rámci tohoto formuláře zvolí, jaký časový tarif bude chtít, vyplní SPZ vozidla a provede potvrzení objednávky, kdy platba bude provedena prostřednictvím platební brány GoPay.
 

Možnost prodloužení parkovného 

Zákazníkovi je zasílána také informační zpráva o možnosti prodloužení parkovného, pokud se bude blížit ke konci předplaceného časového limitu. V případě, že nedojde k prodloužení tohoto tarifu, zákazníkovi se již jiná informační SMS zprávy nebude zasílat.
 
 

Kontrolní mechanismus

Pro kontrolní mechanismus je zajištěna mobilní aplikace, kdy pověřený kontrolor vyfotí SPZ značku vozidla. Na základě této fotografie aplikace vyhodnotí, zda je SMS parkovné zaplacené a je aktivní nebo již došlo k uplynutí předplaceného tarifu. 
 

Máte zájem o SMS parking? 

Zaujala vás naše služba SMS parking a hledáte stejné či podobné řešení, které vám pomůže snížit náklady a zvýšit efektivitu vybíraných peněžních prostředků? Kontaktujte nás na podpora@gosms.cz
 
A to není vše, GoSMS toho umí mnohem více.
 

A pro jaké další služby lze SMS zprávy využívat?

 
• Povolení k vjezdu.
• Rybářské povolenky.
• SMS jízdenky.
• Vstup do objektu pomocí SMS.
• Předplatné služeb.
• SMS hlasování.
• Dobíjení internetových peněženek.
• Platba u lékaře.
• A řada dalších. 
.