OU Zaječov: Modernizace ve vydávání povolenek k průjezdu přes CHKO Brdy

 
Zastupitelstvo obce Zaječov každý rok s příchodem jara pociťuje zvýšený zájem o využívání povolenek k průjezdu přes CHKO Brdy. Tato obec se nachází na úpatí Brdské vrchoviny, která patří mezi chráněnou krajinou oblast. Právě průjezd přes tuto chráněnou oblast do většího města na druhé straně Brdské vrchoviny značně šetří čas občanům Zaječova, a to téměř o polovinu.
 
 
 

Původní proces vydávání povolenek

O povolení k průjezdu přes tuto chráněnou oblast si museli občané zažádat osobně na obecním úřadě Zaječov. Tyto povolenky byly vydávány pouze fyzicky pracovníky obecního úřadu v Zaječově a při každém průjezdu bylo nutné, aby se žadatel dostavil osobně na úřad si o tuto povolenku zažádat. Tento způsob vydávání povolenek začínal být postupem času čím dál více problematičtější. A to jak na straně pracovníků úřadu, kteří museli věnovat značnou část svého pracovního dne vypisováním a vydáváním těchto povolenek, tak i pro samotné občany, kteří byli nuceni si povolenky vyzvedávat osobně.
 
Počet povolenek k vydání v rámci jednoho dne byl navíc kapacitně omezený a pokud byla tato kapacita vyčerpána, občané na obecní úřad chodili zbytečně.
 
Zpětné vrácení povolenky muselo být provedeno neprodleně po příjezdu z CHKO, a to opět osobním doručením na úřad během úředních hodin nebo vhozením povolenky do schránky OU Zaječov.
 
Problémy při osobním vydávání povolenek:
 
Administrativní náročnost vystavování povolenek ze strany pracovníků obecního úřadu.
Vyzvednutí a vrácení povolenky k průjezdu přes CHKO pouze osobně občany Zaječova.
Zapomenutí povolenky k průjezdu CHKO.
Ztráta nebo krádež povolenky k průjezdu CHKO.
Znehodnocení povolenky k průjezdu CHKO.
Omezení průjezdu v rámci časového limitu vydané povolenky.
Omezená kapacita povolenek k průjezdu přes CHKO.
Blokování vydávání povolenek novým zájemcům z důvodu nevrácení povolenek již vydaných.
Omezená nabídka časových tarifů povolenek k průjezdu přes CHKO.
 
 

Nové řešení vydávání povolenek

S nárůstem žádostí zastupitelstvo OU Zaječov začalo přemýšlet o možném řešení, jak výše uvedené problémy odstranit. Zjednodušit administrativní náročnost celého procesu vydávání povolenek a zpříjemnit tak i jejich samotné získávání.
 

GoSMS poskytlo zajímavé řešení

Na základě společných schůzek se zastupiteli obce jsme navrhli řešení, které by splnilo požadavky ze strany obce.
 
Naším cílem bylo nahradit původní způsob vydávání povolenek a celý tento proces zmodernizovat a zjednodušit. Výstupem tak bylo elektronické vydávání povolenek prostřednictvím textových SMS zpráv.
 
Vše jednoduše tak, aby občan Zaječova napsal a odeslal předem definované znění SMS zprávy na určené telefonní číslo a během několika minut mu byla zaslána informace o stavu a aktivaci povolenky k průjezdu přes CHKO Brdy.
 
Náš tým navrhl a zhotovil administrativní prostředí aplikace myGoSMS, přes které je zajišťováno odesílání SMS povolenek. V aplikaci lze jednoduše tyto povolenky spravovat ze strany pracovníků OU Zaječova a nejenom to, dále i nastavovat kontrolní telefonní čísla, která mají k dispozici kontrolní subjekty pověřené Policií ČR. V aplikaci mohou pracovníci dále kontrolovat počet vydaných povolenek. Jejich využívání pak v přehledných statistikách.
 

Jaký je princip řešení?

Občan Zaječova zašle SMS kód na určené telefonní číslo. Během několika vteřin získá informaci o tom, zda je povolenka k průjezdu přes CHKO aktivní. Pokud ano, je mu účtován poplatek za průjezd v definované tarifní výši. Tato platba je žadateli stržena včetně poplatku za odeslanou SMS zprávu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednotlivé poplatky se liší dle časových tarifů povolenek k průjezdu. Ty jsou v rozmezí hodin až dnů.
 
V případě, že nejsou pro daný den povolenky k průjezdu již dostupné, je žadateli zaslána obratem informační SMS zpráva o tomto stavu. V tomto případě není účtován žádný poplatek za žádost o povolení k průjezdu přes CHKO.
 
Také kontrolní mechanismus je zde ošetřen. V terénu prověří odpovědná osoba SMS zprávu u kontrolovaného občana. Na základě údajů uvedených v SMS povolence a odesláním speciální textové zprávy během okamžiku zjistí, zda je povolenka skutečně aktivní a náleží správnému majiteli.
 
Jaké problémy byly odstraněny:
 
Administrativní náročnost je minimální. Pracovníci OU Zaječov mohou čas věnovaný předchozímu vydávání povolenek alokovat na jiné činnosti.
Občané již nejsou nuceni vyzvedávat povolenky osobně na obecním úřadě. Vše vyřeší z pohodlí domova odesláním SMS zprávy.
SMS povolenka je uložena v telefonu žadatele a v případě potřeby je ihned k dispozici.
SMS povolenku nelze znehodnotit nebo ztratit.
Došlo k rozšíření nabídky samotných typů povolenek dle časového rozmezí. Občasné si mohou vybírat od 1 hodiny až do 5 dní.
Došlo i k eliminaci blokace nevrácených povolenek. Jakmile dojde k vypršení zakoupené SMS povolenky, je automaticky uvolněna pro dalšího žadatele.
Možnost prodloužení stávající povolenky, pokud občan nestihne včasný průjezd přes CHKO Brdy.

Jaký je další plán?

Zastupitelé obecního úřadu v Zaječově jsou s modernizací postupu vydávání povolenek spokojeni a nyní pracujeme na rozšíření vydávání povolenek i pro další vesnice spadající pod správu OU Zaječov. Dále plánují možnost využívání SMS parkingu v okolí Brdské vrchoviny.
 

Hledáte podobné řešení?

Pokud i vy hledáte podobné řešení, které jsme pro OU Zaječov navrhli, nebo máte zájem o jiné využití naší aplikace, kontaktujte nás a najdeme společnou cestu, které bude maximálně vyhovovat vašim potřebám.
 

A pro jaké další služby lze SMS zprávy využívat?

SMS parking.
Povolení k vjezdu.
Rybářské povolenky.
SMS jízdenky.
Vstup do objektu pomocí SMS.
Předplatné služeb.
SMS hlasování.
Dobíjení internetových peněženek.
Platba u lékaře.
…a řada dalších.
 
Zaujali jsme vás? V tom případě nám napište na podpora@gosms.cz a rádi vám pomůžeme!

Zdroje
Erb Zaječov - www.zajecov.cz
Mapa - www.mapy.cz
Vzor povolenky - www.podbrdsko.eu
SMS zpráva - vlastní