Nastavenie webhook URL pre možnosť odhlásenia z SMS správ


Prepojte GoSMS s externými nástrojmi a využite možnosť rozšírenia SMS správy o prvok pre odhlásenie. V návode predstavíme postup, ako nastaviť webhook URL pre toto odhlásenie.

Nastavenie webhooku

V aplikácii app.gosms.eu kliknite na kategóriu Odpovede a Odhlásenie z SMS správ.

 

Tu vyberte akciu "Aktivovať funkciu odhlásenia z odberu SMS".

Do poľa webhook URL zadajte URL webhooku, ktorý si vytvoríte v rámci externej aplikácie, s ktorou budete chcieť GoSMS prepojiť pre vkladanie prvku pre odhlásenie do SMS správ.

Potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Potom vám bude zaslaná žiadosť na URL webhooku z platformy Amazon. Z tejto správy skopírujte URL adresu "SubscribeURL".

Túto URL vložte do vyhľadávacieho poľa a potvrďte.

Následne dôjde k potvrdeniu prepojenia a správneho nastavenia webhooku pre odhlásenie z SMS správ. Potvrdenie tohto prepojenia overíte v aplikácii GoSMS na podstránke Odhlásenie z SMS správy.

Vloženie merge Field pre odhlásenie

Textaci pre odhlásenie si volí sám prevádzkovateľ externé aplikácie. Je však nutné túto textaci vkladať s uvedenými merge Field.

{{unsubscribe_code}} {{unsubscribe_phone}}


Unsubscribe_code: Unikátny kód slúžiaci pre rozpoznanie používateľa, ktorý zasiela požiadavku pre odhlásenie.

Unsubscribe_phone: alokovanej telefónne číslo, na ktoré užívateľ zasiela unikátny kód pre odhlásenie.

Ukážka odhlásenia v SMS správe: