K čomu slúži webhooky?


Webhooky slúži na získanie informácie o doručenie správy. V GoSMS administrácii môžete nastaviť URL adresu, ktorá je zavolaná ak dôjde k požadovanej udalosti (napr. Správa bola doručená). URL adresa môže obsahovať aj Basic autentizáciu, napr. http://user:pass@example.com. V reporte obdržíte rovnaké informácie ako v detaile správy, navyše je k nim ale pripojený názov udalosti a odkaz na detail.

Ako často sa posielajú reporty?

Aby sme vás nezahltili posielaním informácií o každej doručenej správe, sú všetky zmeny agregované vždy raz za 10 sekúnd a následným POST požiadavkou je na zvolenú URL zaslaný JSON report (odľahčený formát pre výmenu dát).

Čo keď bude moja URL adresa nedostupná?

Ak vaše URL vráti status kód z intervalu <400, 5XX>, systém sa trikrát pokúsi zopakovať zaslanie doručenky.