K čemu slouží webhooky?

Webhooky slouží k získání informace o doručení zprávy. V GoSMS administraci můžete nastavit URL adresu, která je zavolána dojde-li k požadované události (např. zpráva byla doručena). URL adresa může obsahovat i Basic autentizaci, např. http://user:pass@example.com. V reportu obdržíte stejné informace jako v detailu zprávy, navíc je k nim ale připojen název události a odkaz na detail.

Jak často se posílají reporty?

Abychom vás nezahltili posíláním informací o každé doručené zprávě, jsou všechny změny agregovány vždy jednou za 10 sekund a následným POST požadavkem je na zvolenou URL zaslán JSON report (odlehčený formát pro výměnu dat).

Co když bude moje URL adresa nedostupná?

Pokud vaše URL vrátí status kód z intervalu <400, 5XX>, systém se třikrát pokusí zopakovat zaslání doručenky.