Plánovaný výpadok doručovanie SMS správ do siete Vodafone dňa 4. 9. 2020


Informujeme vás o plánovanom výpadku doručovanie SMS správ do siete Vodafone dňa 4. 9. 2020 medzi 01:00 až 05:00. Zo strany operátora dôjde k údržbe systémov. V tomto termíne môže dochádzať k výpadku doručovanie SMS do siete Vodafone. Dĺžka výpadku by nemala prekročiť 15 minút.

SMS správy odoslané v čase výpadku budú doručené po jeho skončení.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že vám toto dočasné obmedzenie služby nespôsobí žiadne komplikácie.