Ako importujem kontakty?

Kontakty môžete do systému zadávať ručne, importovať je zo súboru (CSV) alebo je zbierať pomocou widgetu na svojich webových stránkach.

Zadanie kontaktu ručne

Kontakty môžete zadávať v administrácii ručne. Každý kontakt môže obsahovať meno, priezvisko, email, priradenie do skupiny a telefónne číslo (povinne).

Import kontaktov z csv súboru

Ak máte kontakty v databáze alebo Exceli, môžete ich importovať všetky naraz. Jednotlivé položky sú v tabuľke oddelené čiarkou, skupiny sú oddelené bodkočiarkou. Iba telefónne číslo je POVINNÉ! Tabuľku uložte ako CSV súbor.

Ak nemáte všetky údaje (okrem telefónneho čísla), ktoré môžete vidieť v tabuľke nižšie. Stĺpce ponechajte prázdne. Pri importe kontaktov je dôležité dodržať všetky položky v tabuľke, inak nebude súbor importovaný.

Ak sa vám nedarí uložiť súbor do CSV správne v Exceli, odporúčame využiť LibreOffice alebo online Google Tabuľky.

TIP: Súbor s kontakty uložte v kódovaní (znakovej sade) UTF8, win1250 alebo Latin2.

Telefonní čísla uvádějte v mezinárodním formátu. Pokud není předvolba uvedena, je automaticky telefonní číslo považováno za české.

CZE: +420*********
SVK: +421********* (Pozor: neuvádějte +4210*********)
AUT: +43*********
POL: +48*********
DEU: +49*********
HUN: +36*********
ROU: +40*********
...

Ukážka správne pripravené tabuľky pre import

Meno Prievisko Telefón E-mail Skupina
Alois Mazaný +421723321456 mazany@filip.sk Hasič; Občan
Karel Nedbal +421602456879 karel@nedbal.sk  
Lucie Ospalá +420608456987   Občan
Petr Rozmar +421725668012 petr.rozmar@mail.sk Občan
Lubomír Opozdil +421777304796 opozdil@ec.sk Hasič
Gustav Mareš +421606123321 gustav.ma@obec.sk Zastupiteľ

Výsledná podoba CSV súboru

Meno, Prievisko, Telefón, E-mail, Skupina
Alois,Mazaný,+421723321456,mazany@filip.sk,Hasič; Občan
​Karel,Nedbal,+421602456879,karel@nedbal.sk,
Lucie,Ospalá,+420608456987,,Občan
Petr,Rozmar,+421725668012,petr.rozmar@mail.sk,Občan
Lubomír,Opozdil,+421777304796,opozdil@ec.sk,Hasič
Gustav,Mareš,+421606123321,gustav.ma@obec.sk,Zastupiteľ

Súbor importujte v sekcii importovať kontakty

GoSMS - 04.jpgV následnom zhrnutie kontaktov vidíte, či sa vám úspešne podarilo importovať všetky kontakty, počet kontaktov a počet vytvorených skupín. V prípade, že v nejakom riadku kontakte bola nájdená chyba (napríklad telefónne číslo v neplatnom formáte), ste na túto skutočnosť upozornení.

GoSMS - 03.jpg

Zber kontaktov online

Využite toho, že sa záujemcovia o vaše SMS prihlási k odberu sami. Pozrite sa do sekcie Kontakty -> Zber kontaktov. Tu máte dve možnosti. GoSMS vám ponúka vygenerovať odkaz, ktorý môžete svojmu okoliu zasielať napríklad v emailu. Druhou možnosťou je umiestniť na svoje webové stránky špeciálne widget pre zber kontaktov.